Điều khoản sử dụng:

1.Dịch vụ Thanh toán trực tuyến

Dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Viettel là sản phẩm hợp tác của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (gọi tắt là “Viettel Telecom” hoặc “Chúng tôi”) với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và ngân hàng, cung cấp cho khách hàng trên website tại địa chỉ https://pay.viettel.vn

2.Cam kết sử dụng của khách hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và khách hàng hiểu rõ các quy định có liên quan về thanh toán cước và nạp tiền vào tài khoản của thuê bao Viettel.

3.Thời gian xử lý giao dịch

Giao dịch Thanh toán trực tuyến được thực hiện ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.

4.Hoàn tiền đối với giao dịch

Giao dịch không được hoàn tiền: Là các giao dịch thanh toán thực hiện thành công và tài khoản Viettel của khách hàng được thanh toán đã được gạch nợ hoặc nạp tiền với số tiền tương ứng.

Giao dịch được hoàn tiền: Là các giao dịch không thành công, khách hàng không được gạch nợ hoặc nạp tiền vào tài khoản Viettel nhưng đã trừ tiền tài khoản ngân hàng. Khách hàng sẽ được hoàn tiền lại sau khi thực hiện tra soát giao dịch giữa Viettel, cổng thanh toán và các ngân hàng.

5.Quyền và trách nhiệm của Công ty Viễn thông Viettel

Viettel Telecom có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của Viettel Telecom hoạt động ổn định, chính xác trong việc xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.

Viettel Telecom có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch phục vụ tra soát số liệu giao dịch với các đơn vị khi phát sinh lỗi hoặc có khiếu nại của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ với điều kiện các bên liên quan đưa đủ bằng chứng chứng tỏ mình có quyền hợp pháp để tiếp cận các thông tin nói trên.

Viettel Telecom có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ của Viettel Telecom.

6.Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm thực hiện theo đúng những hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Viettel Telecom và ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên website, ngoại trừ những quy định được Viettel thông báo rõ ràng trên website về các quyền lợi không được hưởng khi thanh toán qua website. Với các giao dịch trừ tiền tài khoản của khách hàng thành công và do hệ thống của Viettel Telecom hoặc Ngân hàng lỗi dẫn đến không thể gạch nợ hoặc nạp tiền cho khách hàng, khách hàng được hoàn trả toàn bộ giá trị giao dịch vào tài khoản theo các điều khoản nêu tại mục 4.

7.Cam kết

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hoà giải. Trường hợp thương lượng hoặc hoà giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi Viettel Telecom đặt trụ sở chính.

8.Các thoả thuận khác

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.

Thỏa thuận và các tài liệu kèm theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc đồng ý Hợp đồng này, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.

Please wait