Hướng dẫn sử dụng

   Bước 1: Truy cập webiste từ địa chỉ: https://pay.viettel.vn

   Bước 2: Chọn dịch vụ muốn thanh toán :

   • Thanh toán cước Thuê bao di động
   • Thanh toán cước Internet
   • Thanh toán cước PSTN
   • Thanh toán cước Leasedline
   • Thanh toán cước Homephone
   • Bảo hiểm Bảo Tâm An

   Bước 3: Nhập thuê bao dịch vụ tương ứng, Loại thuê bao (Loại thuê bao chỉ yêu cầu nhập với thanh toán cước thuê bao di động, thanh toán cước Homephone)

   Bước 4: Nhập số tiền thanh toán (Trong khoảng 50.000đ - 5.000.000đ).

   Bước 5: Nhập mã bảo vệ 6 ký tự

   Bước 6: Tích chọn ngân hàng thực hiện thanh toán

   Bước 7: Nhấn nút Thanh toán

   • Khách hàng nhập các thông tin yêu cầu của Ngân hàng phát hành thẻ, bao gồm: thông tin chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành (hoặc ngày hết hạn) hoặc Tên chủ TK, Số tài khoản hoặc có thể đăng nhập vào kênh online của ngân hàng tương ứng để thực hiện thanh toán.
   • Xác thực thông tin với ngân hàng: Tùy thuộc ngân hàng phát hành, khách hàng phải nhập các thông tin mật khẩu dịch vụ Intenet Banking và/hoặc mã OTP (mã sinh ra tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch, gửi tới số điện thoại khách hàng)
   • Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện thanh toán số tiền từ tài khoản khách hàng. Kết quả thanh toán hiển thị trên website.

   Bước 1: Khách hàng chọn dịch vụ, nhập số tiền, mã bảo vệ tương tự như các bước 1->5 ở trên

   Bước 2: Khách hàng chọn CreditCard, hệ thống yêu cầu khách hàng nhập các thông tin thẻ thanh toán:

   • Loại thẻ (Visa, MarterCard, JCB)
   • Số thẻ
   • Số CVN
   • Ngày hết hạn

  Trường hợp khách hàng đã lưu sẵn thông tin thẻ từ trước, khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống VTpay và chọn thẻ tương ứng muốn thanh toán.

  Màn hình giao diện thanh toán với trường hợp khách hàng đã tạo sẵn thẻ, đăng nhập vào để thanh toán:

   

   Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng ký là thành viên của trang Vtpay

   Bước 2: Đăng nhập vào trang Vtpay, khách hàng sẽ thấy nút Thêm mới thẻ.

   Bước 3: Nhấn vào nút Thêm mới thẻ, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc, bao gồm:

   • Số thẻ: Nhập số thẻ
   • Ngày hết hạn: Chọn ngày hết hạn của thẻ
   • CVN: Nhập số CVN của thẻ
   • Nhấn nút Hoàn thành.

  Trường hợp thông tin không hợp lệ, hệ thống báo lỗi tương ứng, ngược lại hệ thống hiển thị thông báo thêm thẻ thành công và hiển thị thông tin thẻ trong danh sách thẻ đã đăng ký của khách hàng.

  Chú ý: Khách hàng có thể cập nhật hoặc xóa thông tin thẻ

   

Please wait